Euskal Artzain Txakurrarekin eta, oro har, txakurren munduarekin zerikusia duten azterlanak eta ikerketak.